Nordic Bitumen AB

Logistiklösningar

Klassade specialtransporter

Nordic Bitumen har kapacitet att importera och transportera alla typer av kemiska produkter. Våra specialbyggda tanktrailers i rostfritt stål är värmeisolerade och ADR-klassade. Alla tanktrailers är utrustade med el-patroner som kan värmehålla produkter upp till 230 grader.

 

En säker transportkedja kräver också att transportörerna, i Sverige och utlandet, har utbildningar för ändamålet. Nordic Bitumen anlitar chaufförer med ”farligt gods-utbildning” (ADR).

 

Kundanpassade logistiklösningar

Kundens krav på produkter och leveransplatser styr valet av logistiklösning. På Nordic Bitumen arbetar vi effektivt och kostnadsmedvetet för att leverera den produkt och volym som krävs. Våra logistiklösningar anpassas till både små och stora kunder. Bil- och sjötransporten utformas individuellt med målet att hitta den bästa lösningen för dig som kund.

 

Ansvar hela vägen

Med Nordic Bitumen har du en stabil partner som tar ansvar för helheten. Det gör processerna enklare och effektivare för dig som kund. Vi har kontroll på produkten, från lastningsplats till leveransplats. Kunden kan lita på att få en säker, övervakad och kvalitetsmässig leverans ”just in time”.