Nordic Bitumen AB

Om Nordic Bitumen

Komplett leverantör

Nordic Bitumen importerar och transporterar bitumenprodukter från raffinaderi direkt till slutkund. Med helhetslösningar för import/export via transporter sjö- och landvägen i hela Östersjöregionen, levererar vi från lastningsplats till leveransplats – ”just in time” utan mellanlagring.

 

Nordic Bitumen har sin bakgrund inom import, transport och leverans av bitumenprodukter men har utvecklats till att bli en komplett logistikpartner åt såväl stora som små företag i olika branscher.

 

Erfarenheterna från importverksamhet i Litauen, Lettland, Polen och Tyskland gör att vi byggt upp ett omfattande nätverk inom säkerhet, tull och transport. Det kommer kunderna tillgodo i form av trygga och effektiva transportlösningar.

 

Småländskt familjeföretag

Nordic Bitumen AB bildades 2003 av systrarna Ulrika, Jenny och Anna. Idag driver Ulrika och Anna familjeföretaget tillsammans med sin far, Per-Anders, som varit verksam i branschen i 50 år.