Nordic Bitumen AB

Produkter

Vad säljer vi för produkter?

Det är våra kunders krav på produkter som styr. Produkterna importeras från Europa.

Produkter:

Bitumenprodukter
B 35/50
B 50/70
B 70/100
B 100/150
B 160/220
Polymerbitumen
Emulsioner
Oxiderad bitumen
Övriga oljeprodukter
Biobränsle och Biodrivmedel
Kemiska produkter

Samtliga produkter levereras enligt kundens speciella krav.